Bloggeren her har lært om affedtningsmiddel, afgratning/vibrationsafgratning og kølemiddel

Før i tirsdags kendte jeg ikke til kølemiddel {katalog.prebenz.dk/affedtning–kemi-til-affedtning}, affedtningsmiddel {katalog.prebenz.dk/affedtning} eller vibrationsafgratning {katalog.prebenz.dk/vibration}/afgratning. Affedtningsmiddel, vibrationsafgratning og kølemiddel er ikke rigtig emner, der har fyldt i min dagligdag og verden.

Og hvad er dette?

Affedtningsmiddel virker virksomt til at rengøre fedt, olie, snavs, sod m.m. smart til landbrug, fødevarebranchen, søfartsindustrien og industri. På jobbet benytter kollegerne for eksempel affedtningsmiddel til at rense inventar, plast, fliser og gulve, så affedtningsmiddel er et effektivt allround-middel.

Vibrationsafgratning og tilsvarende afgratning stryger grater. Og hvad er så grater? Grater de dannes når emner i metal forarbejdes og det ødelægger elementer i eksempelvis et maskineri. Som følge af det er vibrationsafgratning/afgratning vigtigt indenfor div. brancher. Jeg mener for øvrigt at det er anbefalet at vælge vibrationsafgratning, hvor afgratning er mekanisk via vibration.

Kølemiddel bliver som navnet antyder benyttet i kølesystemer. F.eks i køleskabe og i varmepumper. Kølemiddel kan være gasser og væsker fra nitrogen til vand eller ammoniak m.m..

Okkedog, de mange nye ord som kølemiddel, vibrationsafgratning, affedtningsmiddel og afgratning, i de første dage man begynder i uvant tjans. Lidt hårdt.